Goed subsidieadvies (hoeft niet duur te zijn)

Het geven van goed advies vereist kennis van de markt waarin de klant opereert en van de klant zelf. Om dit mogelijk te maken investeren wij in onze klantrelaties met tijd en aandacht. En in onze eigen kwaliteitsprocessen. Dit heeft tot gevolg dat wij met veel van onze klanten al een langdurige en goede relatie hebben opgebouwd en dat wij vaak ook precies weten wat voor hun een interessante subsidieregeling kan zijn. Door overheadkosten laag te houden, kunnen wij dit tegen scherpe prijzen aanbieden. Wij werken vaak op no cure, no pay en indien gewenst ook op een uurtarief, lager uurtarief met multiplier bij succes of met een fixed fee. Heeft u vragen, projecten, uitdagingen, interesse of een probleem? Bel, mail, WhatsApp, schrijf of vul het contactformuliertje in. Onze gegevens vindt u onder contact.

Subsidies

Wij zijn gespecialiseerd in subsidies op het gebied van technologische innovatie. Dit kan een WBSO zijn, of een EIA MIA/VAMIL, maar ook net zo goed een MIT, VIA, Praktijkleren, Duurzame Visserij, EFMZV, SDE+, ISDE, DEI, Urban energy, DHI, SBIR, Innovatiekrediet, Eureka, Garantieregeling Scheepsnieuwbouwfinanciering, Eurostars, Interreg of een SME Horizon 2020. En voor subsidies op het gebied van sociale innovatie of onderwijssubsidies hebben wij goede relaties met andere gespecialiseerde adviesbureaus. Ook hebben wij een goede relatie met een innovatie-adviesbureau. Mocht u derhalve meer ondersteuning willen in uw innovatietrajecten, dan kunnen wij ook hier goede contacten leggen met een uitmuntend trackrecord.

Fiscale regelingen

Het klinkt veel ondernemers stoffig in de oren, fiscale regelingen, maar het kan een zeer efficiënte en effectieve manier zijn om projecten eerder rendabel te maken, om de winst te verhogen of om het risico te beperken. Dat kan werken als korting op de vennootschapsbelasting (Vpb) waarbij u dus minder vennootschapsbelasting betaald en derhalve meer winst maakt. Het kan ook werken als korting op de Loonbelasting (LB) waarbij u minder loonbelasting betaald en dus meer geld onder de streep overhoudt. Voor beide varianten geldt wel dat u winst moet maken (dit jaar, in het afgelopen jaar of in de negen toekomstige jaren) of dat u Loonbelasting moet betalen. Maar innovatieve bedrijven die elf jaar geen winst maken of geen lonen betalen zijn er niet zoveel.

Administratie

Voor niets gaat de zon op. Ook subsidie is niet "gratis", bij iedere regeling komt in meer of mindere mate een verplichting om een administratie bij te houden. De kunst is om deze administratie zo vroeg mogelijk, zo goed in te richten. Daarmee kan enerzijds worden voorkomen dat halverwege zaken gereconstrueerd moeten worden en anderzijds kan de administratie zo veel als mogelijk worden opgenomen en meegenomen in de bestaande administratieve processen. Dat scheelt (dubbel) werk en risico's op fouten. Voor grote project subsidies of Europese subsidies gelden vaak zeer specifieke en uitgebreide eisen. Die kunnen van te voren geïnventariseerd en ingecalculeerd worden in de effectiviteit van een subsidieregeling.